ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ทำไมต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน?
........ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับระบบจะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้
ถ้ามีนักเรียนจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันหลายๆคน ต้องสมัครทุกคนไช่หรือไม่?
........ไม่จำเป็นต้องสมัครทุกคน ให้อาจารย์หรือนักเรียนตัวแทนทีม 1 คนเป็นผู้สมัครและกรอกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้กับทุกๆคนได้
 
 : กำหนดข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ :
ชื่อเข้าใช้งาน (Username) :   
รหัสผ่าน (Password) :   
ยืนยันรหัสผ่าน (Re-Password) :   
 : กำหนดข้อมูลสำหรับการค้นคืนรหัสผ่านเมื่อคุณลืม :
กำหนดคำถามที่จะใช้ถาม :   
คำตอบคือ :   
 : ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน :
ชื่อ - นามสกุล :   
*กรุณาป้อน คำนำหน้าชื่อแบบเต็มไม่ใช้ตัวย่อ
และป้อนชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อให้การพิมพ์เกียรติบัตรมีความถูกต้อง
ที่อยู่ :   
หมายเลขโทรศัพท์ :   
อีเมล :   
*กรุณากรอกอีเมลที่ใช้งานจริง ทีมงานจะใช้ e-mail นี้ในการส่งลิงค์การเข้าร่วมแข่งขัน
 : ข้อมูลสถานศึกษา/หน่วยงาน ของผู้ใช้งาน :
ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน :   
  *หากเป็นบุคคลทั่วไปให้ระบุว่า บุคคลทั่วไป ในช่องชื่อสถานศึกษา
ที่อยู่ :   

  
 
 
 
 
 

web counter    web counter