กิจกรรมอบรมวิชาการ
กิจกรรมการสอนนวดหัวใจ (Hero ตัวน้อย) วันที่ 16 สิงหาคม 2566


รายละเอียดการอบรม
รายละเอียด : 
วันรับสมัคร : 
บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
วันเวลาที่อบรม : 
วันที่ 16 สิงหาคม 2566
สถานที่ : 
Zone K หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
ผู้ประสานงาน : 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สมัครเข้าอบรม

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
รอบที่ 1 (09.00-09.30 น.) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
รอบที่ 2 (09.40-10.10 น.) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
รอบที่ 3 (10.20-10.50 น.) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
รอบที่ 4 (11.00-11.30 น.) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
รอบที่ 5 (11.40-12.10 น.) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
รอบที่ 6 (13.10-13.40 น.) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
รอบที่ 7 (13.50-14.20 น.) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
รอบที่ 8 (14.30-15.00 น.) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
รอบที่ 9 (15.10-15.40 น.) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
รอบที่ 10 (15.50-16.20 น.) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
 
 
 
 
 

web counter    web counter