กิจกรรมอบรมวิชาการ
การบรรยายทางวิชาการเรื่อง IT Update


รายละเอียดการอบรม
รายละเอียด : 
วันรับสมัคร : 
บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2566
วันเวลาที่อบรม : 
16 สิงหาคม 2566
เวลา 08.00 -12.00 น.
สถานที่ : 
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
ผู้ประสานงาน : 
อ.ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ (082-8424222)

สมัครเข้าอบรม

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
บุคคลทั่วไป รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
 
 
 
 
 

web counter    web counter