กิจกรรมอบรมวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น


รายละเอียดการอบรม
รายละเอียด : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 
11 ส.ค. 2566
วันเวลาที่อบรม : 
17 ส.ค. 2566
เวลา 08.30 -12.00 น.
สถานที่ : 
ห้อง ADM402 อาคาร 100 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
ผู้ประสานงาน : 
ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย์ (086-6353-143)
อาจารย์ณรรฐวรรณ์ พูลสน
ดร.วันทนี รัฐสมุทร

สมัครเข้าอบรม

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
 
 
 
 
 

web counter    web counter